Tarotkort

Mine ydelser

Tarotkort læsning

Når jeg lægger tarot og orakelkort op, kan jeg se både fortid, nutid og fremtid. De kan lægges på mange forskellige måder og i mange oplag. Kortene er altid præcise og tolkningen individuel.

Om tarotkort læsning i Hårlev på Stevns, syd for Køge

Når jeg lægger tarot og orakelkort op, kan jeg se både fortid, nutid og fremtid. De kan lægges på mange forskellige måder og i mange oplag.

Noget af det jeg bruger mest er.
• Årshjul
• Det keltiske kors
• Situationsoplæg
• Relationsoplæg
• Intuitive oplæg

Jeg bruger mine clairvoyante evner til at tyde kortene med, og så får du de svar, som ligger til dig, Jeg formidler de svar som kommer til mig, og du vil have mulighed for at stille uddybende eller supplerende spørgsmål.

Et kort eller et oplæg tolkes individuelt således at tolkningen kun gælder for dig. Det er englene som meddeler sig til mig gennem kortene og den clairvoyante tolkning. Det er et meget fint og spirituelt værktøj.

Disse oplæg giver dig den dybeste indsigt i, hvad der er på spil i dit liv. Du får også indsigt i, hvad der venter til dig i fremtiden. På denne baggrund kan du forberede dig på, hvad der kommer, og forstå, det der har været i fortiden. Kortene er altid præcise og tolkningen individuel.

Vil du vide mere?

Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om tarotkort læsning i Hårlev på Stevns, syd for Køge, er du meget velkommen til at henvende dig allerede i dag. Sammen drøfter vi din situation, ønsker og behov.